Integritetspolicy

YPDi AB, organisationsnummer 559129-7659, med adress YPDi AB (YourPDi) We Work Malmskillnadsgatan 32 111 51 Stockholm, (”YPDi”, ”vi”, ”oss”) tillhandahåller en mobil applikation som används för att organisera och hantera personuppgifter, material och dokument (”Appen”) och en webbplats med mer information om Appen (”Webbplatsen”). Appen och Webbplatsen kallas i detta dokument tillsammans för Tjänsten.

 

Din integritet är viktig för oss. Därför vill vi skydda den information du delar med oss. Vi anser att du har rätt att känna till vilka rutiner vi tillämpar avseende den information vi samlar in när du ansluter till, besöker eller använder Appen och/eller Webbplatsen. Den här integritetspolicyn (”Integritetspolicyn”) beskriver YPDi:s rutiner för att samla in, använda och lämna ut viss information, bland annat dina personuppgifter.

 

Termer som är definierade ska ha samma betydelse som i Användarvillkoren för YourPDi, om inte något annat anges i detta dokument.

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

1.1      När YPDi behandlar personuppgifter för din räkning, exempelvis genom att tillhandahålla lagringsutrymme för dina användaruppgifter i Appen och genom att radera uppgifter enligt dina instruktioner, uppträder YPDi som personuppgiftsbiträde för dig. Du ansvarar för att du använder personuppgifterna i användaruppgifterna i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, bland annat, i fråga om den rättsliga grunden för behandlingen och information till de personer vars personuppgifter laddas upp i Appen. När YPDi uppträder som personuppgiftsbiträde för dig åtar vi oss att uppfylla bestämmelserna i tillämplig dataskyddslagstiftning avseende personuppgiftsbiträden (närmare bestämt artikel 28 i dataskyddsförordningen, EU 2016/679).
 

1.2      När YPDi behandlar uppgifter om dig som användare av Tjänsten för de ändamål som anges i punkt 3 nedan uppträder YPDi som personuppgiftsansvarig. Den här integritetspolicyn gäller YPDi:s behandling av dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig.

 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OCH NÄR SAMLAS DE IN?

 

2.1      Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet, exempelvis namn, adress, foto och lokaliseringsuppgifter. YPDi samlar in personuppgifter om dig när du i) skapar ett konto för Tjänsten, ii) använder Tjänsten, iii) har kontakt med oss, exempelvis på Webbplatsen, i sociala medier, via e-post, post, telefon eller vår supporttjänst och iv) besöker Webbplatsen.
 

2.2      På grund av Tjänstens natur varierar de personuppgifter vi samlar in och behandlar mellan olika användare beroende på vilka användaruppgifter som laddas upp på Tjänsten. Oavsett ovanstående består de personuppgifter vi behandlar i samband med Tjänsten vanligtvis av namn, foton, kön, inloggningsinformation, ålder, IP-adress, MAC-adress, andra uppgifter om den utrustning som används och betalningsinformation. De personuppgifter vi behandlar kan innehålla känsliga personuppgifter angående exempelvis hälsa, politisk uppfattning och religiös övertygelse om du väljer att ladda upp användaruppgifter i Appen som innehåller sådana uppgifter. YPDi kommer inte att behandla känsliga personuppgifter i eget syfte utan endast i syfte att tillhandahålla Tjänsten till dig.
 

2.3      Vi samlar också in uppgifter genom våra egna eller tredje parters cookies (informationskapslar) och liknande spårningsteknologi som spårar din aktivitet på och utanför Tjänsten. Mer information om YPDi:s användning av cookies finns i punkt 13 nedan.

 

3. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN

 


YPDi behandlar personuppgifter vi har samlat in från dig direkt eller genom tredje parter för följande ändamål:


a)     För att tillhandahålla den Tjänst du har beställt genom att ladda ner Appen och för att förvalta vårt avtal med dig (bland annat genom att hantera din betalning).


b)     För att kommunicera med dig, exempelvis genom våra sociala mediekonton och kundtjänst.


c)     För att verifiera din identitet när du loggar in på Appen och för att förhindra eller upptäcka missbruk.


d)     För att samla in statistik angående användningen av vår Tjänst och för att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Tjänster.


e)     För att kommunicera med dig i marknadsförings- och reklamsyfte via e-post eller SMS, sociala medier eller vanlig post i enlighet med de tillstånd du har lämnat till YPDi (exempelvis genom att kryssa för en ruta). Du kan välja att inte ta emot marknadsföringsmaterial genom att följa instruktionerna längst ner i e-postmeddelandet eller SMS:t eller genom att klicka på Återkalla samtycke i Inställningar och Integritetspolicy och Kampanjer i Appen. Du kan också återkalla ditt tillstånd genom att skicka ett skriftligt meddelande till YPDi med e-post till support@yourpdi.se .

f)     För att analysera och gruppera besökare utifrån urval, prioritering och preferenser, det vill säga profilering, för att kunna erbjuda dig bättre och personligt anpassade erbjudanden och tjänster i enlighet med de tillstånd du har lämnat till YPDi (exempelvis genom att kryssa för en ruta). Personuppgifter kan exempelvis behandlas, kopplas ihop, segmenteras och analyseras för att, genom riktad marknadsföring, erbjuda dig information, tjänster, erbjudanden eller rekommendationer om YPDi:s eller dess affärspartners varor och tjänster som har anpassats efter dina preferenser, beteenden, behov eller din livsstil. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på Återkalla samtycke i Inställningar och Integritetspolicy och Kampanjer i Appen eller genom att skicka ett skriftligt meddelande till YPDi med e-post till support@yourpdi.se .

g) Har du valt gratisversionen (MiniFree) tillåter du att motta riktad marknadsföring i Appen. YPDI kommer i Appen att informera om tjänster, visa erbjudanden eller rekommendationer om YPDi:s eller dess affärspartners varor och tjänster som har anpassats efter dina preferenser, beteenden, behov eller din livsstil.

4. RÄTTSLIG GRUND FÖR VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi följer alltid EU:s dataskyddslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal med dig. Vi kan också behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, det vill säga när YPDi:s skäl för behandlingen väger tyngre än den påverkan och risk som behandlingen kan medföra på eller för din integritet. Ett sådant intresse kan exempelvis vara att marknadsföra oss för våra App-användare och besökare på Webbplatsen eller att utveckla våra tjänster. Om YPDi:s behandling av dina personuppgifter kräver samtycke från dig kommer vi att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas genom att be dig aktivt kryssa för en ruta efter att ha fått mer information om den behandling som kräver samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke när detta är tillämpligt genom att följa anvisningarna i punkt e) ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte kunna skicka dig personligt anpassade erbjudanden eller rekommendationer.

5. HUR VI LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER

5.1      Vi förstår att de användaruppgifter du laddar upp på Appen är mycket känsliga uppgifter. YPDi kommer inte att lämna ut personuppgifter vi samlar in till tredje parter utom i den utsträckning som uttryckligen anges i detta dokument.

 

5.2      Vi kan anlita externa partner för att utföra tjänster på uppdrag av YPDi, exempelvis att tillhandahålla IT-tjänster, betalningstjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. För att fullgöra dessa tjänster kan dessa parter behöva få tillgång till dina personuppgifter. YPDi har tecknat avtal med dessa externa partner i syfte att skydda dina personuppgifter.

 

5.3      Dina personuppgifter kan också lämnas ut om det är nödvändigt för att uppfylla lag- eller myndighetskrav, för att skydda YPDi:s rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förhindra missbruk eller andra säkerhetsfrågor eller tekniska frågor.

 

5.4      Vi kan lämna ut uppgifter i anonymiserad och aggregerad form till våra partner för att kunna ge dig relevanta erbjudanden som omfattas av ditt samtycke. Vi kommer aldrig att ämna ut dina personuppgifter eller användaruppgifter till dessa partner på ett sätt som gör att de kan identifiera vem du är.

 

5.5      Dina uppgifter kan överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs eller lagras utanför EU/EES kommer vi att se till att de överförs i enlighet med denna integritetspolicy och såsom tillåts enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, exempelvis genom att teckna dataöverföringsavtal som innehåller EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter utanför EU/EES.

 

5.6      Observera att Appen innehåller en delningsfunktion som gör att användaren kan skicka vissa användaruppgifter till andra användare med hjälp av Appen. YPDi ansvarar inte för kontakten mellan användare som kontaktar varandra genom Appen och ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma till följd av sådan kontakt.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1      YPDi behandlar bara dina personuppgifter under den tid det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller YPDi:s rättsliga skyldigheter. YPDi har antagit rutiner för säker radering av uppgifter när ändamålen för behandlingen är uppfyllda.

 

6.1.1 Användaruppgifter och data raderas normalt senast tre (3) månader efter att användarkontot på betalande abonnemang har avslutats.

6.1.2  Användaruppgifter raderas normalt senast tre (3) månader efter att användare har begärt att kontot ska avaktiveras.

6.1.3 Användaruppgifter och data raderas efter tolv (12) månader om ett gratiskonto har varit inaktivt.

 

6.2      Aggregerade och/eller anonymiserade uppgifter som härrör från ditt konto i Tjänsten eller från din användning av Webbplatsen kan finnas kvar på YPDi:s servrar under obestämd tid.

7. HUR VI ANVÄNDER INFORMATION FRÅN DIN MOBILA UTRUSTNING


7.1      För att du ska kunna använda YPDi:s mobila app måste du ge oss tillgång till viss information från din mobila utrustning (exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta). Vi kommer aldrig att samla in dessa uppgifter om du inte har lämnat uttryckligt samtycke till detta.


Nedan finns information om hur vi använder uppgifter från din mobila utrustning, om du har samtyckt till sådan användning.


• Plats: YPDi kommer aldrig att samla in eller använda uppgifter om var din utrustning finns.
• Foton och kamera: YPDi kommer inte att ta del av dina foton eller din kamera utan att först ha fått uttryckligt samtycke från dig och vi kommer aldrig att importera bildarkivet från din mobila utrustning. Om du ger YPDi tillstånd att ta del av fotona på din mobila utrustning kommer vi bara att kunna ta del av de foton som du uttryckligen har godkänt att vi använder.
• Kontakter: YPDi kommer aldrig att importera kontakterna på din mobila utrustning som du inte uttryckligen har samtyckt till detta.

• Mikrofon: YPDi kommer aldrig få tillgång till mikrofonen på din mobila utrustning om du inte uttryckligen har samtyckt till detta.

 

8. SÄKERHETSÅTGÄRDER

8.1      Det är vår högsta prioritet att skydda din integritet och de användaruppgifter som du laddar upp på Tjänsten och hindra obehörig åtkomst till eller användning av dem. För att uppnå detta använder vi allmänt erkända teknologier och interna processer som är standard i branschen och det innehåll som du lämnar i Appen krypteras och kan inte läsas av YPDi. Personuppgifterna och användaruppgifterna hålls på tredje parters värdservrar som tillämpar rigorösa säkerhetsnormer (både fysiska och logiska). Dessutom tillämpar vi stränga säkerhetstjänster som använder sig moderna krypterings- och arkitektmekanismer. Vi använder också ett säkert tillståndshanterings- och revisionssystem som utnyttjar specifik och egenutvecklad brandväggs- och nätverksåtkomstfiltrering samt säkerhetsgruppsmekanismer. Observera dock att det förekommer risker som är naturligt förknippade med överföring av information via internet eller andra metoder för elektronisk lagring och vi kan inte garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att ske.

9. LÄNKAR TILL TREDJE PARTERS WEBBPLATSER

Vissa länkar på Appen och/eller Webbplatsen gör att användare kan lämna vår App och/eller Webbplats och besöka webbplatser eller tjänster som inte tillhör YPDi webbplatser eller tjänster. Dessa länkar tillhandahålls enbart av praktiska skäl. YPDi har ingen kontroll över dessa webbplatser och tjänster och vi ansvarar inte för kvaliteten på sådana externa webbplatser eller tjänster. Du bör alltid läsa sådana dokument noggrant innan du använder webbplatsen eller tjänsten i fråga så att du vet vilken slags information de samlar in.

 

10. DINA RÄTTIGHETER

10.1      Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du flera rättigheter avseende de personuppgifter du har lämnat till oss. Dessa omfattar en rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, att få felaktiga uppgifter om dig rättade, att begära att YPDi upphör att behandla dina personuppgifter, att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet och att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta oss på support@yourpdi.se . Observera att några av de rättigheter som anges ovan endast kan utövas i vissa situationer, exempelvis rätten till dataportabilitet, som endast gäller när personuppgifter behandlas med stöd av ett avtal eller samtycke och om behandlingen sker automatiskt.

 

10.2      Du kan också lämna in klagomål till tillämplig dataskyddsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas eller har behandlats i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

11. ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

11.1      Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy och vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att kontrollera om något har ändrats. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att publicera ett meddelande på Appen, Webbplatsen och/eller skicka ett e-postmeddelande angående ändringarna till den e-postadress du har lämnat till oss. Väsentliga ändringar av detta slag träder ikraft trettio (30) dagar efter den dag som inträffar först av den dag information publiceras om ändringen på Appen, Webbplatsen och/eller information översänds till dig via e-post.

12. KONTAKTUPPGIFTER


Kontakta oss enligt nedanstående kontaktuppgifter om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter eller be om mer information om dina rättigheter.


E-postadress: support@yourpdi.se

Adress: YPDi AB (YourPDi) We Work Malmskillnadsgatan 32 111 51 Stockholm.

13. COOKIES


Cookies (informationskapslar) gör att vi kan känna igen din dator och samla in uppgifter om vilka webbplatser och funktioner du har besökt med den aktuella utrustningen. De gör också att vi kan spara dina inställningar när du tittar på olika sidor på webbplatsen eller återvända till samma webbplats senare. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. I stort sett alla webbplatser använder cookies och det är ofta nödvändigt för att webbplatser ska fungera.


Cookies raderas antingen automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade sessionscookies) eller lagras på användarens dator för att underlätta framtida besök på webbplatsen (så kallade permanenta cookies). Permanenta cookies bör också raderas, antingen automatiskt eller efter en viss tid.


YPDi använder följande cookies: 

Du kan välja att inte tillåta cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns på aboutcookies.org.