Användarvillkor 

YPDi AB, organisationsnummer 559129-7659, med adress YPDi AB (YourPDi) We Work Malmskillnadsgatan 32 111 51 Stockholm, (”YPDi”, ”vi”, ”oss”) tillhandahåller en mobil applikation som används för att organisera och hantera personuppgifter, material och dokument (”Appen”) och en webbplats med mer information om Appen (”Webbplatsen”). Appen och Webbplatsen kallas i detta dokument tillsammans för Tjänsten. Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller när du (”du”, eller ”användaren”) besöker och/eller använder Tjänsten.
När du skapar ett konto för att använda Tjänsten och klickar på kryssrutan godkänner du och åtar dig att följa villkoren. En förutsättning för att du ska kunna besöka och använda Tjänsten att du skapar ett konto och klickar på kryssrutan i Appen. Om du inte godkänner villkoren ska du inte besöka eller använda Tjänsten, inte installera Appen och/eller omedelbart radera Appen från din mobila utrustning.

1.  OM TJÄNSTEN

1.1      YourPDi® är en mobil applikation som organiserar och hanterar viktiga uppgifter, handlingar och dokument (om dig eller din familj) (”användaruppgifterna”). Användaruppgifterna kan innehålla en digital kopia, bland annat, av licenser, kvitton, garantier, försäkringar, avtal, vaccinationsuppgifter, intyg, prenumerationer, inloggningsuppgifter, medlemskap m.m. Appen hjälper dig att organisera och hantera dina användaruppgifter i undermappar och kategorier (t.ex. fordon, elektronik, prenumerationer, medlemskap, intyg, hälsa och fastigheter). Användaren kan ladda upp användaruppgifter direkt till Appen eller genom att koppla Appen till en API från en tredje part.
För att garantera att dina filer hålls hemliga och konfidentiella krypteras allt innehåll du lämnar genom Appen och kan inte läsas av YPDi.

2. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

2.1     På de villkor som anges häri beviljas du härmed av YPDi och godkänner, en personlig, icke exklusiv, ej överlåtbar, ej vidareupplåtbar och fullständigt återkallelig licens att ladda ner och använda Appen på din mobiltelefon, mobila utrustning eller surfplatta uteslutande i det begränsade syftet att använda den internt för ditt eget, icke affärsmässiga, bruk och inga andra syften, endast i enlighet med Villkoren och tillämplig rätt.


2.2     Du har inte rätt att använda Appen, varken själv eller genom annan på dina vägnar, för andra syften än de som uttryckligen anges i detta dokument. Till exempel är det inte tillåtet (i) att använda Appen och/eller Webbplatsen för olagliga, oetiska, lagstridiga och/eller obehöriga ändamål, (ii) att göra intrång på eller åsidosätta andra användares rätt till integritet eller andra rättigheter, eller att skörda eller samla in personligt identifierbar information om andra användare, vare sig detta sker manuellt eller på annat vis, (iii) att kringgå eventuella åtgärder vi har antagit för att hindra eller begränsa åtkomsten till Tjänsten, eller (iv) kopiera, modifiera, ändra, anpassa, tillgängliggöra, bakåtkompilera, dekompilera eller plocka isär någon del av det innehåll som YPDi håller tillgängligt på eller genom Appen och/eller Webbplatsen eller öppet visa, återskapa, skapa härledda verk från, uppföra, sprida eller på annat sätt använda sådant innehåll, annat än som uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor eller tillämplig rätt.


2.3     För att kunna använda Tjänsten måste du måste vara minst 18 år och/eller ha fått tillåtelse att ingå avtal och godkänna att bli bunden av villkoren.


2.4     Du måste skapa ett användarkonto för att kunna använda Tjänsten. Du garanterar att all användarinformation du lämnar till YPDi är sann och riktig och att du, efter behov, kommer att uppdatera din användarinformation i Tjänsten så att den vid alla tillfällen är sann och riktig.


2.5     Du ansvarar för att du har kontrollen över ditt konto och för att se till att tredje parter inte kan få tillgång till Tjänsten. Du åtar dig att inte avslöja dina lösenord eller andra personliga som rör ditt konto och skulle kunna göra det möjligt för en tredje part att komma åt ditt konto och/eller dina användaruppgifter.


2.6     Tjänstens tillgänglighet och funktion är beroende av flera faktorer, som kommunikationsnätverk, programvara, hårdvara och YPDi:s tjänsteföretag och underleverantörer. Vi garanterar inte att Appen och/eller Webbplatsen vid alla tillfällen kommer att fungera utan avbrott eller störning, att de kommer att vara felfria eller att de inte kommer att bli föremål för obehörig åtkomst.


2.7     För att kunna använda Webbplatsen och/eller Appen krävs tillgång till utrustning med internetanslutning. Observera att Appen kanske endast kan användas med vissa operativsystem (exempelvis iOS). Användaren har endast rätt att ladda ner och använda Appen på utrustning som används med en vederbörligt licensierad kopia av det operativsystem som Appen är avsedd att användas med. En fullständig och aktuell lista på de tekniska kraven för att använda Tjänsten, var god besök YPDi:s webbplats (www.yourpdi.com) eller den tredje part som du laddade ner Appen från, exempelvis AppStore or Google Play (”tredjepartssäljare”).

3. AVGIFTER OCH BETALNING

3.1     Avgiften för att använda Tjänsten (”Avgiften”) ska betalas månatligen eller årligen beroende på vilken betalningsplan du väljer.


3.2 Månadsbetalningar
3.2.1     Om du väljer månadsbetalningar debiteras du i förskott en gång var trettionde dag genom ditt konto med den tredjepartssäljare som du laddade ner Appen från. Tredjepartssäljaren börjar debitera Avgiften när den gratis provperioden löper ut.
3.2.2     I vissa fall kan debiteringsdagen ändras, exempelvis om det inte är möjligt att bekräfta giltighetsdagen på ditt kreditkort.
3.2.3     Du kommer att debiteras Avgiften till dess att du säger upp den automatiska betalningen i användarinställningarna på ditt konto med tredjepartssäljaren (t.ex. ditt AppleID). Observera att betalningstjänsten handläggs av tredjepartssäljaren och att YPDi inte har något inflytande över hur och när pengarna tas från ditt konto och att betalningarna som tredjepartssäljaren tar från ditt konto inte automatiskt upphör genom att du säger upp Tjänsten via e-postmeddelande till YPDi. För närmare information om hur du säger upp betalningarna från ditt konto med tredjepartssäljaren, se https://support.apple.com/en-us/HT202039.


3.3     Årsbetalningar
3.3.1     Om du väljer årsbetalningar, debiteras du i förskott en gång per år genom AppStore, Google Play eller det kredit-/betalkort som du har registrerat med YPDi. Avgiften börjar tas ut när den gratis provperioden löper ut. Årsavgiften tas ut till dess du säger upp Tjänsten i enlighet med villkoren i punkt 6 nedan.
3.4     Allmänt
3.4.1     Samtliga priser anges inklusive mervärdesskatt (moms).
3.4.2     Priserna inkluderar inte kostnader eller avgifter för kommunikation som din internet- eller telekommunikationsleverantör kan ta ut enligt det avtal du har med dem.
3.4.3     Vid utebliven eller försenad betalning kommer YPDi göra tre (3) ytterligare försök att debitera Avgiften för nästa period. Om dessa försök misslyckas kommer YPDi att upphäva din tillgång till Tjänsten. Du kan när som helst inom 3 (tre) månader från ett sådant upphävande kontakta YPDi på support@yourpdi.com och återaktivera ditt konto. Om YPDi inte har mottagit en begäran om att återaktivera kontot inom tre (3) månader från upphävandet, förbehåller sig YPDi rätten att avsluta ditt konto. Observera att dina användaruppgifter raderas om kontot avslutas. Vi rekommenderar därför att du alltid sparar en kopia av dina användaruppgifter för att minimera risken för dataförlust. Vi rekommenderar också att du sparar fysiska kopior av viktiga dokument och/eller original.
3.4.4     Det kan vara möjligt att göra köp genom Appen, även om Appen laddades ner som ett gratis prov (enligt definitionen nedan) och Avgift sedan har betalats av Användaren. Sådana köp kräver inte alltid att kreditkortsinformation anges på nytt, eftersom de görs med det konto du redan har med tredjepartssäljaren.

3.4  Gratisversion

3.4.1  Om du väljer den begränsade gratisversionen (MiniFree) kommer du inte debiteras någon avgift tills det att du väljer att uppgradera tjänsten till någon av premium prenumerationerna.

3.4.2 Du kan välja att avaktivera kontot via inställningar i appen. Om YPDI inte har mottagit en begäran om att återaktivera kontot inom 3 (tre) månader kommer användaruppgifter och data att raderas.

3.4.3 Om gratiskontot MiniFree har varit inaktivt i tolv (12) månader kommer användaruppgifter och all data raderas

4. RÄTT ATT ÅNGRA KÖP

4.1     När du anmäler dig för tjänsten gäller en ”ångerperiod” under 14 dagar i enlighet med konsumentskyddslagstiftningen. Ångerperioden gäller från den dag som infaller först av den dag du anmälde dig till Tjänsten, den dag du först betalade för Tjänsten eller, om Användaren anmälde sig genom en gratis provperiod, den dag då Användaren första gången använde Tjänsten.


4.2     Om du vill ångra ett köp under ångerperioden ska du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i punkt 15 nedan. Du kan alltid använda konsumentverkets ångerblankett och skicka detta till oss med e-post. Om du är en användare i Sverige, finns konsumentverkets ångerblankett på www.konsumentverket.se.

5. GRATIS PROVPERIOD

5.1     Du kan börja med att använda tjänsten under en gratis provperiod (“provperioden”). Provperiodens längd anges på den webbplats du laddade ner Appen från och ger användare en möjlighet att prova Tjänsten gratis en gång innan de beslutar om de vill börja prenumerera på den månadsvis eller årligen.


5.2     Om du anmäler dig för en gratis provperiod övergår denna inte automatiskt i en prenumeration vid utgången av provperioden. Du kommer att vid inloggning få valet att fortsätta med en betald prenumeration enligt önskemål alternativt fortsätta med den begränsade gratis versionen MiniFree.

6. UPPSÄGNING AV TJÄNSTEN

6.1     Du kan när som helst säga upp Tjänsten på följande sätt:
Om du betalar månadsvis: Logga in på YourPDi och välj ”Inställningar” och ”Radera konto”. En kryssruta visas. Om du kryssar för rutan avslutas kontot. Logga sedan in på ditt konto med den tredjepartssäljare som du laddade ner Appen från (exempelvis AppStore eller Google Play). Ta sedan bort Appen från listan på prenumerationer i användarinställningarna. Observera att kontot avslutas vid utgången av den betalningsperiod som följer närmast efter uppsägningen och att du inte får rätt till återbetalning om du säger upp Tjänsten under en pågående betalningsperiod.


Om du betalar årsvis: Logga in på YourPDi och välj ”Inställningar” och ”Radera konto”. En kryssruta visas. Om du kryssar för rutan avslutas kontot. Logga sedan in på ditt konto med den tredjepartssäljare som du laddade ner Appen från (exempelvis AppStore eller Google Play). Ta sedan bort Appen från listan på prenumerationer i användarinställningarna. Du måste säga upp Tjänsten minst fjorton (14) dagar före utgången av den aktuella prenumerationsperioden för att undvika att prenumerationen automatiskt förlängs. Om du inte säger upp prenumerationen i rätt tid kommer den automatiskt att förlängas i ett år. Observera att prenumerationen avslutas vid utgången av den betalningsperiod som följer närmast efter uppsägningen och att du inte får rätt till återbetalning om du säger upp Tjänsten under en pågående betalningsperiod.


6.2     Om du avslutar ditt konto kan du förlora dina användaruppgifter och/eller kontots funktioner/kapacitet. YPDi påtar sig inte något ansvar för sådan förlust. Vi rekommenderar därför att du kopierar dina användaruppgifter inta du avslutar ditt konto.


6.3     YPDi har rätt att tillfälligt upphäva eller säga upp avtalet med Användaren (d.v.s. Tjänsten) med omedelbar verkan om det finns skäl att misstänka att Användaren har åsidosatt Villkoren eller tillämpliga lagar, förordningar eller bestämmelser samt, vidare, om Användaren i övrigt använder Tjänsten på ett sätt som kan göra att YPDi eller en tredje part ådrar sig skada.

7. ANVÄNDARUPPGIFTER

7.1     I förhållandet mellan dig och oss utgör de Användaruppgifter du lämnar till oss i sin helhet din exklusiva egendom och du bär ensam ansvaret för dem. Dessa Villkor ger oss inte någon rätt till Användaruppgifterna, utom en begränsad rätt som gör att vi kan erbjuda dig Tjänsten.


7.2     Du åtar dig att inte ladda upp Användaruppgifter som innehåller något som du enligt lag inte har rätt att inneha eller ladda upp i det land du är bosatt eller som det annars skulle vara lagstridigt för YPDi att använda, behandla eller inneha (inklusive utan begränsning innehåll som är kränkande, utgör förtal eller missbruk, är pornografiskt, oanständigt, trakasserande, hotande eller bedrägligt).


7.3     YPDi kan uppställa begränsningar för användning av Appen, inbegripet begränsningar avseende storleken på och nödvändigt lagringsutrymme som krävs för Användaruppgifter som Användarna laddar upp.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1     YPDi äger eller kontrollerar Appen, Webbplatsen och allt innehåll i dessa som har genererats av YPDi. Alla immateriella rättigheter i förhållande till dessa, inklusive men inte begränsat till patent, varumärken, domännamn, firmor, material som kan åtnjuta upphovsrätt samt företagshemligheter, oavsett om de har registrerats eller inte (nedan kallat ”immateriella rättigheter”) innehas av och/eller licensieras till YPDi och skyddas enligt tillämpliga lagar om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Rättigheter som inte uttryckligen har beviljats till dig enligt detta dokument tillkommer uteslutande YPDi och dess licensgivare.


8.2     Alla rättigheter i och till material som du laddar upp till Tjänsten tillkommer dig och YPDi anser sig inte ha äganderätt eller nyttjanderätt till sådant material. Observera att du, om du laddar upp texter, bilder eller annat material som tillhör tredje part på Webbplatsen och/eller Appen, måste ha nödvändiga rättigheter för att använda och publicera sådant skyddat material på Webbplatsen och/eller Appen.

9. PERSONUPPGIFTER

9.1     YPDi samlar in vissa personuppgifter om dig när du skapar ett konto och använder Tjänsten. Vår integritetspolicy, som finns på www.yourpdi.com/en/policy, beskriver vår policy, våra rutiner samt information avseende vilka kategorier av uppgifter vi samlar in, vilka ändamål de samlas in för och hur länge vi sparar uppgifter som vi har samlat in i samband med Tjänsten. Integritetspolicyn ska genom hänvisning ingå som en del av detta dokument.

10. ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

10.1     YPDi förbehåller sig rätten att när som helst utan meddelande modifiera, rätta, förhöja, förbättra och göra andra ändringar i, eller tillfälligt eller permanent upphöra med Appen och/eller Webbplatsen (eller delar därav). För det fall Tjänsten skulle upphöra permanent kommer YPDi, så länge det inte är förbjudet enligt tillämplig rätt, underrätta dig senast trettio (30) dagar innan Tjänsten upphör så att du får möjlighet att kopiera dina Användaruppgifter i Appen.

11. SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

11.1     Du åtar dig att försvara, ersätta och hålla YPDi, dess säljare, inbegripet våra och sådana säljares befattningshavare, chefer och styrelseledamöter, anställda, närstående bolag, dotterbolag, licenstagare, agenter och leverantörer, skadeslösa mot och för alla anspråk, skador, skyldigheter, förluster, skulder, kostnader, åtaganden och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatkostnader) som uppkommer på grund av (i) obehörig användning av Appen, Webbplatsen och/eller innehåll i dessa från din sida, (ii) åsidosättande av något av Villkoren i detta dokument från din sida, (iii) åsidosättande av tredje parts rättigheter i samband med din användning av Appen och/eller Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter eller integritetsbaserade rättigheter som tillkommer en sådan tredje part, (iv) de Användaruppgifter som du laddar upp när du använder Appen, och (v) eventuella skador av alla slag, vare sig dessa är direkta skador, indirekta skador, särskilda skador eller följdskador som du kan åsamka en tredje part i förhållande till Appen och/eller Webbplatsen. Härigenom klargörs att försvars- och skadeståndsskyldigheten ska kvarstå efter att dessa Villkor upphör att gälla.

12. FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

12.1     I största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag tillhandahålls Appen, Webbplatsen, innehållet och eventuella komponenter från tredje part som ingår i dessa ”i befintligt skick” och YPDi och dess säljare (inklusive tillämpliga leverantörer av plattformen), inklusive våra och dessa tredje parters befattningshavare, chefer och styrelseledamöter, anställda, närstående bolag, dotterbolag, licenstagare, agenter och leverantörer (de ”täckta parterna”), friskriver sig från alla slags garantier, vare sig dessa är uttryckliga, underförstådda eller följer av lag, inklusive men inte begränsat till garantier om äganderätt eller frihet från intrång eller underförstådda garantier om användning, uteblivet intrång, handelsmässig kvalitet eller lämplighet för visst ändamål eller garantier som uppkommer på grundval av praxis eller handelskutym.


12.2     Vi kommer att vidta skäliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. YPDi har dock inget ansvar om Appen och/eller Webbplatsen inte är tillgängliga av något skäl, inklusive men inte begränsat till internet- och nätverksavbrott, avbrott som innebär att hårdvara eller programvara inte kan användas på grund av tekniska eller andra problem som ligger utanför vår kontroll (exempelvis force majeure, tredje parts vårdslöshet och så vidare).


12.3     Vi vidtar administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder som uppfyller branschstandard för att skydda dina Användaruppgifters sekretess, integritet och säkerhet. Trots detta är inte några säkerhetsåtgärder 100 procent effektiva och vi kan inte garantera absolut säkerhet eller att användaruppgifter som laddas upp till Appen inte kommer att raderas. YPDi ansvarar inte för obehörig åtkomst, åtkomst genom hackning eller andra säkerhetsöverträdelser eller utebliven lagring, stöld, radering, korruption, förstörelse, skada, eller förlust av uppgifter eller information som ingår i användaruppgifterna. Du ansvarar ensam, och helt på egen bekostnad, för att skapa säkerhetskopior av de användaruppgifter som du laddar upp eller lagrar med hjälp av Appen.


12.4     I största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag friskriver sig YPDi och de täckta parterna från ansvar för skadestånd av alla slag, inklusive utan begränsning, direkt eller indirekt skadestånd av allt slag (inklusive utan begränsning förlust av goodwill, vinst eller uppgifter samt verksamhetsavbrott) som uppkommer i samband härmed, som följer av eller beror på Tjänsten, din användning av eller omöjlighet att använda Tjänsten, användaruppgifterna eller det faktum att Appen och/eller Webbplatsen inte fungerar på avsett eller förväntad sätt.

13. ÖVRIGT

13.1     Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och YPDi angående Tjänsten och ersätter alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser mellan dig och YPDi.


13.2     YPDi förbehåller sig rätten att ändra priset på Tjänsten och/eller dessa Villkor helt eller delvis. YPDi kommer att underrätta dig om väsentliga ändringar via e-post eller direkt via Appen och/eller Webbplatsen senast trettio (30) dagar innan ändringarna träder i kraft. Om ändringen skulle ha väsentlig betydelse för din möjlighet att använda Tjänsten på avsett sätt har du rätt att säga upp Tjänsten på det sätt som anges i punkt 6 ovan.


13.3     YPDi har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter till en tredje part enligt dessa Villkor. Användaren har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor om inte Användaren har fått skriftligt tillstånd från YPDi till detta.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

14.1     Tvist i anledning av Appen och/eller Webbplatsen eller användningen av dessa styrs av och ska tolkas enligt lagen i det land där Användaren är bosatt, utan tillämpning av lagvalsbestämmelser. Tvister av ovannämnt slag ska slitas av domstol i detta land. Alternativt kan du hänskjuta anspråk till alternativ tvistelösning på följande sätt:
I Sverige: Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Villkor eller Tjänsten till allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se).


I Finland: Om en tvist rörande ett köpeavtal inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan du anmäla saken till Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för prövning. Konsumenten bör kontakta sin lokala konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi) innan tvisten anmäls till Konsumenttvistenämnden.
I Island: Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Villkor eller Tjänsten till allmänna konsumentnämnden (www.neytendastofa.is).


I Norge: Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Villkor eller Tjänsten till konsumentrådet (www.forbrukerradet.no).
I Danmark: Du kan anmäla tvist eller meningsskiljaktighet i anledning av dessa Villkor eller Tjänsten till Danmarks konkurrens- och konsumentmyndighet (https://www.kfst.dk/).


14.2     EU-kommissionen har också en webbplats för tvistelösning via nätet som är avsedd att hjälpa konsumenter och näringsidkare lösa tvister utan att gå till domstol. Webbplatsen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

15. KONTAKTUPPGIFTER

För information, support eller frågor, var god kontakta oss på support@yourpdi.se .